0936 292 319 |

lienhe@gnhealth.com

Mới cập nhật

Vào 3 ra 7 là gì?

Các loại thuốc này đều được chứng nhận an toàn với con người nhưng nếu sử dụng trên 07 ngày đều cần ý kiến của bác sỹ.

Uống nhiều Panadol Extra có sao không?

Các loại thuốc này đều được chứng nhận an toàn với con người nhưng nếu sử dụng trên 07 ngày đều cần ý kiến của bác sỹ.

Đau răng uống Panadol được không?

Các loại thuốc này đều được chứng nhận an toàn với con người nhưng nếu sử dụng trên 07 ngày đều cần ý kiến của bác sỹ.

Thuốc tatanol 500mg chữa bệnh gì

Các loại thuốc này đều được chứng nhận an toàn với con người nhưng nếu sử dụng trên 07 ngày đều cần ý kiến của bác sỹ.

Thuốc Hapacol Blue trị bệnh gì?

Các loại thuốc này đều được chứng nhận an toàn với con người nhưng nếu sử dụng trên 07 ngày đều cần ý kiến của bác sỹ.

Exomuc là thuốc gì? Những điều cần biết về Exomuc

Các loại thuốc này đều được chứng nhận an toàn với con người nhưng nếu sử dụng trên 07 ngày đều cần ý kiến của bác sỹ.

Decolgen là thuốc gì tác dụng của Decolgen

Các loại thuốc này đều được chứng nhận an toàn với con người nhưng nếu sử dụng trên 07 ngày đều cần ý kiến của bác sỹ.

Acetaminophen là thuốc gì liều dùng ra sao?

Các loại thuốc này đều được chứng nhận an toàn với con người nhưng nếu sử dụng trên 07 ngày đều cần ý kiến của bác sỹ.

Thuốc tatanol là gì?

Các loại thuốc này đều được chứng nhận an toàn với con người nhưng nếu sử dụng trên 07 ngày đều cần ý kiến của bác sỹ.